En beskrivning av byn Skå Edeby, med sina villor, kedjehus, daghem, verkstäder, ateljéer och andra  lokaler samt vad den närmaste omgivningen bjuder på, kommer att publiceras här inom kort.